Skogsentreprenad med risutkörning & manuell huggning

Wadell Entreprenad har en stor bredd inom skogentreprenad och utför bland annat:

  • Skotning med Alstor
  • Risutkörning
  • Manuell huggning och trädfällning
  • Buskröjning
  • Naturvårdshuggning

Även småskaliga uppdrag

Vi arbetar med stor flexibilitet och har möjlighet att åta oss även småskaliga uppdrag.

Med våra smidiga maskiner kan vi utföra uppdrag effektivt med små markskador.

Bilder hittar du här.