Kedjegrävning för fiber, stenspräckning m.m.

Inom markentreprenad erbjuder vi bland annat följande tjänster:

 • Snöröjning med 3,2 vikplog
 • Vägunderhåll med kedjeröjare och vägsladd
 • Grävning med bandgrävare på 7,5 ton
 • Körning med dumpervang på 18 ton
 • Husgrunder
 • Garagegrunder
 • Husdränering
 • Enskilda avlopp
 • Rensning av diken
 • Stenspräckning med ptools.se
 • Kedjegrävning för fiber

Vi ombesörjer material åt kund

Arbetet utförs noggrant för att göra så liten åverkan på marken runtom som möjligt. Kedjegrävning är ett väldigt skonsamt sätt att gräva för fiber då det endast blir ca 20 cm brett spår i gräsmattan att återställa.

Bilder hittar du här.

 

Avloppsguiden